Kees Dekkinga Fonds in 2015: Zorgen om schulden, Schulden door zorg

Het Kees Dekkinga Fonds, het minimafonds in de gemeente Borger-Odoorn, heeft ook in 2015 weer een groot aantal inwoners van de gemeente Borger-Odoorn kunnen helpen. In totaal werden bijna 20 aanvragen positief beoordeeld. Daarmee is het aantal aanvragen licht gestegen ten opzichte van 2014.

Het bestuur maakt zich zorgen over het stijgend aantal mensen in de schuldsanering in de gemeente Borger-Odoorn. Steeds vaker hebben inwoners financiële problemen terwijl ze in de schuldsanering zitten. Daarnaast maakt het bestuur zich grote zorgen over het aantal mensen dat in de problemen komt door zorgkosten. Een steeds groter aantal mensen heeft moeite om de kosten voor de zorg op te brengen. Het gaat dan om eigen bijdrages, maar ook om zorgkosten die niet onder de basisverzekering vallen. In 2015 had ongeveer de helft van de aanvragen  te maken met zorgkosten.

Het bestuur hoopt dat de eigen bijdrages in de zorg snel wijzigen.

Noodfonds

Het fonds is er voor inwoners die voor een noodzakelijk uitgave komen te staan, dit niet zelf kunnen betalen en waarvoor geen andere oplossing is. Het Kees Dekkinga Fonds geeft geen geld, maar betaalt bijvoorbeeld rechtstreeks een rekening of zorgt dat er een wasmachine wordt geleverd. Zo komt het geld altijd terecht waar het terecht moet komen.

Grote dank aan Specsavers Stadskanaal

Aangezien het Kees Dekkinga Fonds geen subsidie krijgt en daarmee afhankelijk is van donaties en acties, was de actie van Specsavers Stadskanaal een groot geschenk. Specsavers Stadskanaal schonk begin 2015 een bedrag van ruim € 2.000 aan het Kees Dekkinga Fonds. Het bestuur is daar dan ook zeer dankbaar voor.

Mocht u ook een bijdrage willen leveren dan kunt u deze overmaken op rekening NL98RABO01403.75.430 ten name van St. Kees Dekkinga Fonds.  

Bestuur stichting Kees Dekkinga Fonds,

Peter Zwiers (voorzitter)

Peter Koops (penningmeester)

Linda Baas (secretaris)

Martijn Haddering (algemeen bestuurslid)

Kees Dekkinga Fonds heeft ook in 2014 weer veel inwoners in Borger-Odoorn geholpen

Het Kees Dekkinga Fonds, het armoedefonds in de gemeente Borger-Odoorn heeft ook in 2014 weer veel mensen kunnen helpen. Het fonds is er voor mensen die voor een noodzakelijke uitgave komen te staan, dit zelf niet kunnen betalen en waarvoor geen andere oplossing is. Het afgelopen jaar zijn er 22 aanvragen geweest. In 17 gevallen daarvan is er daadwerkelijk tot hulp overgegaan.

Overigens geeft het fonds geen geld, maar betaalt het bijvoorbeeld rechtstreeks een openstaande rekening. Zo komt het geld altijd op de juiste plaats terecht.

Zorgkosten met stip op 1

Veel van de aanvragen hebben betrekking op zorgkosten die niet worden vergoed door de verzekeraar. Ook eigen bijdrages in de zorg zien we veel in de aanvragen terug. Rond de feestdagen hebben we een aantal aanvragen gehad. We proberen daarbij ons uitgangspunt dat kinderen niet de dupe van financiele problemen bij ouders mogen worden, zoveel mogelijk na te komen. Daarnaast zijn er diverse aanvragen geweest, van witgoed tot opleidingskosten. Veel van de aanvragen komen via professionele organisaties bij onze vrijwilligersorganisatie binnen. Die samenwerking verloopt goed. 

Oud-Wethouder Bruintjes redt het fonds

In de eerste helft van het jaar kwamen er meer aanvragen binnen dan dat er aan middelen binnen kwam. De bodem van de kas dreigde in zicht te komen en dat hebben we laten horen. Veel politieke partijen hebben dit signaal opgepakt en zijn met ons in gesprek gegaan om te zoeken naar oplossingen. We zijn teleurgesteld dat de grootste partij, Gemeentebelangen Borger-Odoorn, niets van zich heeft laten horen. Subsidie ontvangt het fonds niet.

De oplossing voor de problemen kwam echter van oud-wethouder Jacob Bruintjes. Hij vroeg bij zijn afscheid als wethouder aan alle gasten een bijdrage te doen aan het fonds. Dat leverde een overweldigende € 1.500,- op. Meer dan voldoende om weer mensen in nood van te kunnen helpen. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. 

Vooruitzicht naar 2015

We verwachten in 2015 ongeveer een gelijk aantal aanvragen als dit jaar. We zien wel een stijgend aantal mensen die vanuit de schuldsanering een beroep doen op ons fonds. Natuurlijk hopen we dat het aantal aanvragen beperkt blijft, omdat het niet nodig is. Het is echter belangrijk dat als het wel nodig is, wij de helpende hand kunnen bieden. Dat deden we de afgelopen jaren en willen we ook de komende jaren blijven doen.

Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2015.

Het bestuur van het Kees Dekkinga Fonds,

Peter Zwiers

Peter Koops

Linda Baas

Martijn Haddering

 

www.keesdekkingafonds.nl

Kees Dekkinga Fonds voldoet aan nieuwe eisen van Belastingdienst voor Goede Doelen

Exloo- Stichting Kees Dekkinga Fonds voldoet aan de nieuwe strenge eisen die de Belastingdienst stelt aan Goede Doelen. Sinds 1 januari 2014 is iedere door de Belastingdienst aangewezen Anbi-stichting verplicht om inzage te geven in onder andere de inkomsten en uitgaven. Het Kees Dekkinga Fonds voldoet aan deze voorwaarden. Het bestuur heeft hier officieel bericht van gekregen van de Belastingdienst.

Een Anbi-status is voor een stichting van belang omdat het voordelen heeft aan degenen die een schenking of donatie doen aan het fonds. Onder voorwaarden is dit aftrekbaar van de belasting. Dit maakt het meer aantrekkelijk om te doneren. Het bestuur is dan ook blij met het bericht van de Belastingdienst. Openheid en transparantie vindt het bestuur sowieso belangrijk, aangezien er helaas ook verkeerde voorbeelden bekend zijn. Bij het Kees Dekkinga Fonds, het armoedefonds van de gemeente Borger-Odoorn, gaat al het geld naar daadwerkelijke steun aan mensen. De bestuursleden ontvangen geen enkele (onkosten)vergoeding.

Op de website van het fonds is meer te lezen over de inkomsten en uitgaven, maar ook over het doel van het fonds. De website is te vinden via www.keesdekkingafonds.nl.

Afscheid wethouder Bruintjes levert ruim € 1.500 op voor Kees Dekkinga Fonds

Exloo- Het afscheid van Jacob Bruintjes als wethouder van de gemeente Borger-Odoorn heeft ruim € 1.500,- opgeleverd voor het Kees Dekkinga Fonds. De oud-wethouder van de Partij van de Arbeid vroeg bij zijn afscheid om in plaats van cadeau’s, een bijdrage te doen aan het armoedefonds van de gemeente Borger-Odoorn. Aan die oproep hebben uiteindelijk veel personen en organisaties gehoor gegeven.

Het bestuur van het Kees Dekkinga Fonds is zeer blij met dit gebaar van Jacob Bruintjes. Het stelt het fonds in staat om mensen in de gemeente Borger-Odoorn te helpen die voor een noodzakelijke uitgave staan, dit niet zelf kunnen betalen en waarvoor geen andere oplossing is. 

Het bestuur wil Jacob Bruintjes hartelijk danken voor het initiatief dat hij heeft genomen. Ook wil het bestuur iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan. Natuurlijk blijven giften welkom. Meer informatie is te vinden op www.keesdekkingafonds.nl.

Eigen bijdrage in de zorg voor velen een groot probleem

Inwoners in Borger-Odoorn in de knel met zorgrekeningen

Exloo- We komen het steeds meer tegen, mensen die de eigen bijdrage van de zorg niet meer kunnen betalen. En ook steeds vaker komen inwoners uit onze gemeente daardoor in de problemen. Vanuit het Kees Dekkinga Fonds proberen we te helpen waar we kunnen. Vaak zijn het rekeningen van enkele honderden euro’s. Nu het eigen risico van de zorgverzekering is opgelopen tot € 360,00 per persoon is dat voor velen een groot risico geworden. Zeker bij echtparen, waarbij beide ziek zijn, lopen de kosten snel op. Wie daarbij de kosten van bijvoorbeeld medicijnen optelt, komt al snel tot de conclusie dat ziek zijn niet alleen slecht is voor de persoon zelf, maar ook voor de portemonnee. Ziek zijn leidt steeds vaker tot financiële problemen. En dat vinden we als bestuur van het armoedefonds in Borger-Odoorn een schrikbarende zaak.

Durf niet meer naar de dokter
Onlangs waren we bij een echtpaar in de gemeente. Ze gaven aan niet meer naar de dokter te gaan. Het risico om rekeningen te krijgen die ze niet konden betalen, wilden ze niet nemen. De klachten verergeren en de gezondheid neemt af. Onlangs publiceerde het CBS een onderzoek waaruit bleek dat mensen die onder de armoedegrens leven gemiddeld 5 jaar korter leven dan mensen die boven de armoedegrens leven. Het verschil is zelfs 14 jaar in goede gezondheid ten opzichte van rijke mensen. Dat zijn cijfers die wij niet willen accepteren. De huidige hoge eigen bijdrages mogen dat verschil niet nog groter maken.

Eigen bijdrages bij gemeente beperken
We zien in veel gevallen een stapeling van eigen bijdrages. De eigen bijdrage van de verzekering, voor de medicijnen, maar ook voor zorgvoorzieningen via de gemeente. We roepen het gemeentebestuur dan ook op om voorzichtig te zijn met het toepassen van eigen bijdrages. De voorzieningen moeten voor iedereen laagdrempelig blijven. Ziek zijn en daardoor in armoede terecht komen mag geen logisch gevolg zijn.

Steun ons
Het stijgend aantal aanvragen voor vergoeding van zorgkosten via ons fonds is ook voor ons een risico. Wij ontvangen geen subsidies en zijn daardoor afhankelijk van giften en donaties. Wij hopen dat u ons wilt steunen, zodat wij door kunnen gaan met ons werk. Donateur worden kan vanaf € 12,= per jaar. U kunt ons bereiken via keesdekkingafonds@gmail.com of 06-18846352. We hopen dat ook u mee wilt helpen om te voorkomen dat zieke mensen in armoede terecht komen.

Namens het bestuur,

Peter Zwiers
Voorzitter stichting Kees Dekkinga Fonds

Een aanvraag indienen

Een hulpaanvraag indienen kan zowel per telefoon als per e-mail:

keesdekkingafonds@gmail.com

06-18846352

Wij nemen dan contact met u op. Na contact met u komen we bij u langs om de situatie te bespreken. Aan de hand van dat bezoek besluiten wij al dan niet over te gaan tot hulp. Wij geven geen geld, maar betalen bijvoorbeeld uw zorgrekening of zorgen voor het goed dat u nodig hebt. Daardoor i verantwoording achteraf ook niet nodig.

Kees Dekkinga Fonds gaat voor een wereldrecord!

Poging om 255.620 munten bij elkaar te brengen voor een muntmozaïek

muntmozaiek-kdfHet Kees Dekkinga Fonds gaat proberen de komende anderhalf jaar 255.620 munten te verzamelen. Met al deze munten moet in de zomer van 2014 een groot mozaïek worden gelegd. Het aantal van 255.620 is het aantal inwoners in Borger-Odoorn keer tien en voldoende om het huidige wereldrecord te verbreken. Het is een actie om creatief geld bijeen te brengen voor het gemeenschapsfonds in Borger-Odoorn.

Met allerlei acties wil het bestuur van het KDF de munten bij elkaar brengen. Ondertussen zijn allerlei creatieve acties in ontwikkeling. Het Hunebedcentrum heeft ondertussen enthousiast gereageerd. Daar zal volgend jaar het mozaïek worden gelegd. Ook minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans spaart ondertussen al zijn buitenlandse munten op voor de actie.

Er worden niet alleen euro’s ingezameld, maar ook oude guldens, buitenlands geld, eigenlijk alle soorten munten. Zo komen er ook inzamelpunten bij reisbureau’s in de regio. Tevens is er een ‘Club van 500’ opgericht. Deze mensen, die 500 munten doneren of 25 euro, komen als sponsor op de website en worden uitgenodigd om volgend jaar bij het evenement te zijn. De website komt binnenkort online.